Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Welkom

Welkom op de website van Psychologie Praktijk Zoetermeer, drs. Tamara Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ- psycholoog en eerstelijnspsycholoog NIP.

Als u last heeft van psychische klachten, emotionele problemen of onverklaarde lichamelijke klachten en het lukt u niet om er zelf of met hulp van familie en vrienden uit te komen, bent u mogelijk gebaat bij professionele psychologische hulp.

Psychologie Praktijk Zoetermeer is een praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening, die zich richt op kortdurende behandeling en coaching aan volwassenen met diverse psychische klachten. Doel is om mensen te begeleiden, vaardigheden te ontwikkelen en vertrouwen te (her)vinden om klachten te verminderen en problemen in het dagelijks leven beter te kunnen hanteren. Mensen met de volgende klachten kunnen bij de praktijk terecht: somberheid, depressie, angst- en paniekklachten, faalangst, fobieën, overspannenheid (burnout), mentale vermoeidheid, slaapproblemen, stress, moeite om voor uzelf op te komen, rouw en verlies, klachten door een traumatische ervaring, relatieproblemen e.a.

Psychologie Praktijk Zoetermeer biedt individuele behandelingen, (partner) relatietherapie, begeleiding bij werkgerelateerde problematiek en coaching.

Psychologische behandeling

De psychologische behandelingen vallen onder de “Generalistische Basis GGZ” (BGGZ) wat voorheen eerstelijns psychologische zorg werd genoemd. De begeleiding is laagdrempelig, benaderbaar, klacht- of probleemgericht en m.n. kortdurend. Er wordt gebruik gemaakt van technieken en gangbare therapeutische richtingen binnen de psychologie die de meeste kans op succes hebben. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. De meest gebruikte technieken zijn ondermeer Cognitieve gedragtherapie (CGT) (www.vgct.nl/home), Rationeel-emotieve therapie (RET) (www.rationeelemotievetherapie.nl), oplossingsgerichte technieken en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (www.emdr.nl/index-clienten.htm).

( Partner ) relatietherapie

In de (partner) relatietherapie wordt o.a. gebruik gemaakt van Emotionally Focused Therapy (EFT relatietherapie).

Coaching

Het doel van coaching is door bewustwording persoonlijke groei te bereiken, doelen te formuleren en stappen te zetten. Er wordt gewerkt met ondermeer: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) e.a.

Alle GZ- en eerstelijnspsychologen in Zoetermeer werken samen binnen de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) (http://www.zoetermeergezond.nl/paginas/wat-sgz/wat-de-sgz.html). Daaraan zijn ook alle huisartsen in Zoetermeer verbonden. U kunt via verwijzing door uw huisarts bij mij terecht.

Psychologische behandeling en coaching kan niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels plaats vinden. Daarnaast wordt therapie ook voor doven en slechthorenden aangeboden

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 079-3617970.

Wachttijd

Wachttijd tot intake: 6 weken.

Wachttijd tot behandeling: 1 weken.