Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Beroepscodes

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.
Uw gegevens worden bewaard in een dossier en u heeft recht om dit dossier in te zien. Dossiers dienen in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 20 jaar bewaard te worden.
Het dossier kan, indien gewenst, bij schriftelijke aanvraag vernietigd worden.

Indien u een klacht heeft kunt u die te allen tijde met mij bespreken. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht.

Als de klacht blijft bestaan, dan kunt u de praktijkhouder vragen om bemiddeling. Mochten wij hier samen onverhoopt niet uitkomen. dan kunt u terecht bij:

NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)

http://www.psynip.nl/

Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Telefoon: (020) 41 06 222

Privacy verklaring