Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/ppz/domains/psychologepraktijkzoetermeer.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Coaching – Psychologie Praktijk Zoetermeer

Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Coaching

Coaching heeft als doel dat u prettiger kunt functioneren in het leven. Dit kan betrekking hebben op het werk, het privéleven of de balans tussen beiden.

Er wordt gericht gewerkt aan vooraf afgesproken doelen. Deze kunnen variëren van het verhelderen van de oorzaken, het benoemen van – en werken aan de factoren die ten grondslag liggen aan de ervaren problemen, tot het verder ontwikkelen van eigenschappen die van belang zijn bij de uitvoering van een functie, dan wel een rol spelen in de sociale omgang of in het sociale verkeer.

Bij coaching wordt altijd gestart met een oriëntatiefase. In de oriëntatiefase worden de doelen zo concreet mogelijk geformuleerd en wordt een plan van aanpak opgesteld. Omdat iedere coachingsvraag anders is, is het plan van aanpak altijd maatwerk. Indien er overeenstemming is over de doelen en de aanpak, zal gestart worden met het traject.

Gedurende het traject vindt regelmatig een evaluatie plaats waarin nagegaan wordt of de focus van de coaching nog altijd aansluit bij de vooraf gestelde doelen.

Mogelijke hulpvragen op het gebied van coaching zijn:

  • onderzoeken waar uw talenten en kwaliteiten liggen
  • het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden
  • beter hanteren van conflicten
  • effectiever leren werken
  • versterken van leiderschapskwaliteiten
  • verbeteren van de assertiviteit/grenzen stellen
  • verbeteren van interactie met bepaalde type personen e.a.

Er wordt gewerkt met o.a.:

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA), e.a..