Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/ppz/domains/psychologepraktijkzoetermeer.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Psychologie – Generalistische Basis GGZ – Psychologie Praktijk Zoetermeer

Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Psychologie – Generalistische Basis GGZ

Op basis van de verwijzing van uw huisarts vindt er een intake plaats. Hierbij worden de klachten, de persoonlijke situatie en de hulpvraag in kaart gebracht en wordt direct een advies gegeven. Indien Generalistische Basis GGZ aangewezen is en ook als de klachten onder de onverzekerde zorg (OVP) vallen, wordt een voorstel gedaan in de vorm van een behandelplan en worden de kosten ervan met u besproken. Als u hiermee instemt, zal de behandeling worden opgestart. De Nederlandse Zorg Autoriteit (http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/curatieve-GGZ/) heeft bepaald dat zorgverleners in de Generlaistische Basis GGZ verplicht een voor- en nameting van het functioneringsniveau moeten doen. Dat betekent dat u verzocht wordt in ieder geval bij aanvang en bij afsluiting een vragenlijst in te vullen.

Met welke problemen en klachten kunt u bij Psychologie Praktijk Zoetermeer terecht:

 • stemmingsklachten (zoals somberheid, stemmingswisselingen, verlies van interesse of plezier, schuldgevoelens, depressie)
 • angstklachten (zoals paniekaanvallen, hyperventilatie, sociale angst, dwanggedachten of dwanghandelingen, fobieën)
 • klachten als gevolg van traumatische ervaring(en)
 • lichamelijke klachten die onvoldoende of niet verklaard kunnen worden vanuit een lichamelijke aandoening (zoals hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, benauwdheid.)
 • spanningsklachten, slaapproblemen
 • psychische problemen in verband met werk, werkeloosheid, studie (zoals overspannenheid en burnout)
 • verwerkingsproblemen bij ziekte en scheiding
 • levensfaseproblemen
 • opvoedingsproblemen
 • rouw- en verlieservaringen
 • minderwaardigheidsproblemen, tekort aan zelfvertrouwen, assertiviteitsproblemen
 • problemen in uw relaties thuis of daarbuiten
 • afhankelijke, vermijdende, obsessief-compulsieve persoonlijkheidstrekken
 • agressieregulatie, e.a.