Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Wie ik ben

Mijn naam is Tamara Natzijl-Haverlikova. Sinds 1992 ben ik een zelfstandig werkende GZ-psychologe met een vrijgevestigde eigen praktijk in Zoetermeer.

Tijdens en na mijn studie heb ik, als psychologe, ervaring opgebouwd binnen diverse organisaties en instellingen, o.a. in samenwerking met huisartsen, bij verschillende thuiszorgorganisaties en  adviesbureaus, een arbodienst (De Witte Raaf), binnen een tweetal GGZ-instellingen (GGZ Delftland en GGZ Zoetermeer) e.a. Daarnaast heb ik ervaring met het geven van coaching en diverse cursussen en vaardigheidstrainingen.

Naast mijn werk vind ik verdere professionele ontwikkeling van essentieel belang. Ik volg dan ook regelmatig nieuwe opleidingen, cursussen en workshops om mijn kennis en vaardigheden up to date te houden en uit te breiden.

Ik ben geregistreerd als GZ- psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog BIG). Ik sta ingeschrevenen in het BIG-register (wet op de Beroepen in Individuele Gezondheidszorg) voor gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). De inschrijving is een voorwaarde om het beroep te mogen uitoefenen.

BIG-inschrijfnummer: 69059942025.
KVK-nummer: 27355504.

Ik ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP, www.nip.nl) en als EFT relatietherapeut van De Stichting EFT-Nederland, (www.eft.nl).

Voor het slagen van een behandeling vind ik het van belang dat je je op de eerste plaats op je gemak voelt en er een bepaalde “klik” is. Als therapeut en coach sta ik samen met de cliënt stil bij je leven. Van daaruit wordt onderzocht welke veranderingen nodig zijn om een betere balans en harmonie te bereiken en wordt een pad gevonden. Het is een proces dat voor ieder individu weer anders is. Om het verander proces vorm te geven werk ik doel- en oplossingsgericht. Persoonlijke groei is niet die persoon worden die je graag zou willen zijn, maar vooral groeien naar inzicht in wie jezelf bent. Inzicht in je sterke kanten en kwaliteiten en daarnaast inzicht in eigen belemmeringen. Als je zichzelf beter leert kennen, helpt dat om het beste uit jezelf te halen en uit relaties met anderen. “Het mooiste dat je kunt worden, is dus jezelf!”

Verder ben ik, naast de GZ- en eerstelijnspsychologe, moeder van twee kinderen.