Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/ppz/domains/psychologepraktijkzoetermeer.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Vergoedingen en tarieven – Psychologie Praktijk Zoetermeer

Psychologie Praktijk Zoetermeer

Mw. drs. T. Natzijl-Haverlikova, geregistreerd GZ-en eerstelijnspsycholoog NIP

Vergoedingen en tarieven

De praktijk valt sinds 1 januari 2014 onder de nieuwe Generalistische Basis GGZ.

Er is sprake van verzekerde zorg, mits u in ieder geval een verwijzing van uw huisarts heeft, waarin staat dat het om een (vermoeden) psychische stoornis (DSM 5) gaat.

In het intakegesprek wordt bekeken of het inderdaad een psychische aandoening betreft en als dat het geval is, worden de consulten met ingang van 1 januari 2024 eens per maand digitaal bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd via de SGZ (Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer), waarmee een samenwerkingsverband bestaat.

De consulten zijn onderverdeeld in diagnostiek -en behandelconsulten. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult en van de duur van de behandeling. Een behandeling is geagendeerd op 45 minuten, maar bij afwijkingen van meer of minder dan een kwartier, neemt het tarief toe of af.

De NZA heeft de tarieven voor 2024 vastgesteld en elke zorgverzekeraar bepaalt vervolgens zelf het tarief dat wordt vergoed, ook afhankelijk van de kwalificaties van de psycholoog. Uw psycholoog ontvangt, afhankelijk van de desbetreffende zorgverzekeraar, 83% tot 93% van het door de NZA voorgestelde tarief.

Tijdens de diagnostiekconsulten vult uw therapeut de HoNOS+ vragenlijst in, waarmee een zorgvraagtype wordt bepaald. Dit zorgvraagtype helpt om het verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Het geeft een momentopname weer van de zorgvraag en de problematiek van u als cliënt.

Op de factuur worden het type consult, de duur ervan en het zorgvraagtype vermeld, zodat u ook inzicht krijgt in wat er geconstateerd en geboden is.

Consulten vinden meestal plaats via face-to-face gesprekken, maar ook zijn beeldbellen en telefonische sessies of e-mailconsulten mogelijk.

Ook alle huisartsen zijn aangesloten bij de SGZ (www.zoetermeergezond.nl). Mijn praktijk is ook te vinden op www.psychologenzoetermeer.nl.

Vergoedingen in 2024

Ook in 2024 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor cliënten vanaf 18 jaar.

Bij de aanmelding geeft u aan waar u bent verzekerd. Mocht u navraag willen doen bij uw zorgverzekeraar of de praktijk een contract heeft, dan kunt u de AGB-code van mijn praktijk noemen (94-002758), of mijn persoonlijke AGB-code (94-003225), of de AGB-code van de SGZ (535330013).

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Sinds 2014 innen de zorgverzekeraars geen eigen bijdrage meer voor vergoeding van verzekerde psychische zorg in het basispakket. De zorg valt wel onder het eigen risico en de hoogte is in 2024 opnieuw vastgesteld op 385,00 euro. Bij psychische problemen die niet vallen onder de criteria van een psychische ziekte volgens de DSM 5, is er sprake van niet-verzekerde zorg. U kunt dan afspraken maken zonder verwijzing door uw huisarts.

De gesprekskosten worden dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Het tarief is € 105,25 per 45 minuten (OZP = Overig Zorgproduct). Ook zelfbetalers betalen € 105,25 per sessie van 45 minuten. Voor rekeningen die direct door mijn praktijk verstuurd zijn, zijn de “Algemene betalingsvoorwaarden NIP” van toepassing.

In uw aanvullende verzekering kunnen mogelijk nog een aantal gesprekken (gedeeltelijk) vergoed worden, als er sprake is van niet-verzekerde zorg in de basisverzekering. U kunt daarvoor uw eigen polisvoorwaarden raadplegen.

Tarieven verzekeraars

Tarieven bij behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. De tarieven 2024 zijn van toepassing op zorgtrajecten die gestart zijn in 2024. De tarieven zijn zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZA) en kunnen per zorgverzekeraar iets afwijken.

Wat wordt niet vergoed?

De volgende behandelingen van bepaalde klachten worden niet (meer) vergoed uit het basispakket:  o.a. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, relatie-problemen en sommige angststoornissen. Dit wordt overig product/onverzekerd product (OVP) genoemd.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblemen. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Kosten bij niet tijdig annuleren of niet tijdig verzetten van een afspraak.

Door een wettelijke maatregel is het niet toegestaan om een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd, zegt u dan uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af **(weekenden niet meegerekend). Annuleren of de afspraak verzetten kan telefonisch: 079-3617970, of per mail: t.natzijl@psychologepraktijkzoetermeer.nl. Indien u afbelt en ik kan u niet te woord staan, spreek dan altijd een bericht in. Door tijdig te annuleren kan de voor u gereserveerde tijd aan een andere cliënt worden toegewezen en voorkomt u dat de kosten van het gesprek in rekening worden gebracht. Als u binnen 24 uur voor de afspraak annuleert, of niet komt op de afspraak zonder afmelding, dan wordt deze aan u doorberekend. Dit bedraagt met ingang van 2024 het “no show” tarief van €60,00. Let op: deze nota is niet declarabel bij uw zorgverzekeraar.